Toplist Ninh Hiệp: Tìm kiếm Đối tác, Cửa hàng, Nguồn hàng
Bạn đang tìm kiếm điều gì?
Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

 • 21/01/2022
 • 611
 • 0
 • 0

I - Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Toplistninhhiep.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website Toplistninhhiep.vn, khách hàng có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thôn tin cá nhân gồm họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ. Mọi thông tin cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật về thông tin đăng ký của khách hàng.

Ngoài ra, khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc xem nội dung do chúng tôi cung cấp tại website, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

 • Các chi tiết về cách bạn sử dụng dịch vụ tại website, ví dụ như lịch sử tìm kiếm;
 • Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngày, thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu;
 • Cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc tài khoản của khách hàng;
 • Khách hàng cần thông báo kịp thời cho website về những hàng vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Toplistninhhiep.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ khách hàng;
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ;
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn;

Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo;

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Toplistninhhiep.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về Nguyenhuyngoc451@gmail.com.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • CÔNG TY TNHH TIOT
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY TNHH TIOT hợp tác. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH TIOT

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0968681997

Email: Toplistninhiep@gmail.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cập và chỉnh sử dữ liệu cá nhân của mình

Tại bất kỳ thời điểm nào bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các liên kết thích hợp trên website mà chúng tôi cung cấp hoặc liên hệ với chúng tôi để được cập nhật thay đổi.

Bạn có quyền gửi khiếu nại đến website liên quan tới việc cam kết bảo mật thông tin cá nhân. Khi tiếp cận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của bạn, tùy theo mức độ chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Tại Toplistninhhiep.vn, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật tuyệt đối, cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Toplistninhhiep.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Toplistninhhiep.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Toplistninhhiep.vn, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0968681997 hoặc email: Toplistninhiep@gmail.com

 

 

Chia sẻ

Location for : Listing Title