Toplist Ninh Hiệp: Tìm kiếm Đối tác, Cửa hàng, Nguồn hàng
Bạn đang tìm kiếm điều gì?
Quy trình giải quyết khiếu nại

Quy trình giải quyết khiếu nại

  • 21/01/2022
  • 738
  • 0
  • 0

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Toplistninhhiep.vn luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao dịch tại Toplistninhhiep.vn. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Toplistninhhiep.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy củ khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Toplistninhhiep.vn.

Khi khách hàng có khiếu nại, quy trình giải quyết khiếu nại được thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Khách hàng khiếu nại về sản phẩm của nhà bán hàng được giới thiệu trên website Toplistninhhiep.vn qua email Toplistninhiep@gmail.com hoặc gửi thư về địa chỉ Công ty TNHH Tiot - Thôn 3, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
  • Bước 2: Toplistninhhiep.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất của sự việc, Toplistninhhiep.vn sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
  • Bước 3: Toplistninhhiep.vn có thể yêu cầu khách hàng và/hoặc đối tác cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.
  • Bước 4: Trong trường hợp Toplistninhhiep.vn đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của Toplistninhhiep.vn thì Toplistninhhiep.vn sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Toplistninhhiep.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy đề nghị các đối tác bán hàng trên website Toplistninhhiep.vn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên gồm Đối tác bán hàng và người mua đều có vai trò quan trọng và có trách nhiệm tích cực giải quyết sự việc. Nhà bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, giấy tờ và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ các thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Khi được yêu cầu, Toplistninhhiep.vn sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được một trong các bên đồng ý hoặc trong phạm vi pháp luật cho phép.

Trường hợp Toplistninhhiep.vn và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa khách hàng và đối tác bán hàng thì một trong các bên có thể đưa vụ việc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ giao dịch hoặc liên quan đến giao dịch tại website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật.

 

Chia sẻ

Location for : Listing Title