Toplist Ninh Hiệp: Tìm kiếm Đối tác, Cửa hàng, Nguồn hàng
Bạn đang tìm kiếm điều gì?
Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

  • 21/01/2022
  • 695
  • 1
  • 0

I - Thanh toán giữa người mua và người bán (khách hàng và đối tác)

Khi mua hàng online, khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho đối tác của Toplistninhhiep.vn theo các quy định về thanh toán của đối tác. Toplistninhhiep.vn sẽ không can thiệp vào quy định thanh toán giữa người mua hàng và người cung cấp sản phẩm.

II - Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp,..) và Toplistninhhiep.vn

Khi khách hàng thực hiện mỗi đơn hàng thành công qua website Toplistninhhiep.vn thì Toplistninhhiep.vn sẽ không thu phí hoa hồng từ mỗi giao dịch.

Hàng tháng, đối tác và Toplistninhhiep.vn sẽ thống kê doanh thu phát sinh từ website Toplistninhhiep.vn. Các bên sẽ đối soát chốt công nợ, phí hoa hồng sẽ được chi trả dựa vào tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó.

Chia sẻ

Location for : Listing Title